numConference TitleDateCity
1اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی2016-05-11یزد
2اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی2016-05-11یزد
3کنگرع بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی2016-02-20تهران
4ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری2014-11-12
5توریسم و گردشگری سبز2014-05-18همدان
6ساختمان سبز2014-05-14مشهد
7بافت های فرسوده2010-05-02شیراز
8هم اندیشی چند صدایی در هنر ایرانی2009-03-02تهران
9مشارکت شهروندان زیربنای توسعه پایدار2009-02-01تهران
10معماری و کودک2008-12-25شیراز
11بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری2008-12-10مشهد
12اماکن مقدس2007-08-15مشهد
13همایش سراسری نوسازی و مدارس2006-05-04تهران