1. فرناز قبدیان , حامد کامل نیا , تعاملات بینافرهنگی و پایداری معماری چند فرهنگی در طراحی خوابگاه های کشورهای اسلامی , کنگره بین اللملی افق های جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
 2. مریم شیررفیع اردکانی , حامد کامل نیا , بررسی عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت کودکان در طراحی بیمارستان کودک , کنگره بین اللملی افق های جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
 3. مریم طوسی , محمود فیض آبادی , حامد کامل نیا , بررسی رویکرد منطقه گرایی در معماری کشورهای درحال توسعه , کنگره بین اللملی افق های جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
 4. فرناز قبدیان , حامد کامل نیا , نیاز سنجی کالبدی فضایی دانشجویان غیر ایرانی در خوابگاه های دانشگاهی , کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
 5. مریم طوسی , محمود فیض آبادی , حامد کامل نیا , تاثیرات متقابل معماری و سینما در دوران معاصر , 4th. International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
 6. مریم طوسی , محمود فیض آبادی , حامد کامل نیا , تاثیرات متقابل معماری و سینما در دوران معاصر (بررسی تطبیقی سبکهای معماری معاصر و سینما) , چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
 7. محدثه کافیان صفری , جعفر طاهری , حامد کامل نیا , الگوهای نوین محیطهای یادگیری دانشگاهی براساس برنامه STEM , اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
 8. حامد کامل نیا , رویکردهای نوین در معماری فضاهای دانشگاهی , اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
 9. حامد کامل نیا , بررسی جایگاه ارتباط شهر و دانشگاه , اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
 10. حامد کامل نیا , فرزانه فریدونی , الهه نشاطی , مقایسه و تحلیل شاخصه های برنامه ریزی کالبدی در طرح های جامع پردیس های دانشگاهی , اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
 11. حامد کامل نیا , فرزانه فریدونی , ندا میرزایی , تاثیر معماری پایدار بر کاهش سندورم ساختمان بیمار , کنگرع بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
 12. فروغ میزا علیپور , حامد کامل نیا , بررسی مولفه سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه , کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
 13. حامد کامل نیا , بررسی نقش کارفرما در فرآیند شکل گیری پروژه در معماری معاصر ایران , کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
 14. حامد کامل نیا , بررسی مولفه های پایداری در معماری دانشگاه های درحال توسعه , کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
 15. مریم ملازاده , محمود فیض آبادی , حامد کامل نیا , تعیین الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی: عسلویه، استان بوشهر , دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
 16. محمدهادی یاسمنی فریمانی , هاشم شریعتمدار , حامد کامل نیا , راهکارهای پاسخگویی به نیازهای روانی کاربران ساختمان های مسکونی بلند مرتبه , دومین کنفرانس بناهای بلند , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
 17. دکتر سید غلامرضا اسلامی , حامد کامل نیا , ندا میزایی , بررسی نقش آموزشی موزه های تعاملی در شناخت آثار تاریخی خراسان , اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی (با رویکرد هویت اسلامی) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
 18. فرزانه فریدونی , الهه نشاطی , حامد کامل نیا , فاکتورهای طراحی مؤثر در چشمانداز آینده دانشگاههای کشورهای اسلامی , اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
 19. مهدیه عباس زاده وحید , شکوفه شایسته صدفیان , حامد کامل نیا , بررسی جایگاه فرایند طراحی معماری پارامتریک در رویکردهای خطی و غیرخطی , افق های نوین , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
 20. حامد کامل نیا , سمیه جهانپناه , فرزانه فریدونی , تحلیل و بررسی شاخص های طراحی معماری و شهرسازی پایدار )نمونه موردی:انستیتو تکنولوژی شهرمصدر( , اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
 21. حامد کامل نیا , الگو واره های نوین در معماری معاصر کشورهای اسلامی , ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 22. حامد کامل نیا , موزه های مجازی و حفاظت از میراث تاریخی , توریسم و گردشگری سبز , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸
 23. حامد کامل نیا , معماری سبز در شهرهای جدید , ساختمان سبز , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
 24. حامد کامل نیا , کاربرد معماری هوشمند در ساختمان سبز , ساختمان سبز , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
 25. حمیدرضا شایان , حامد کامل نیا , حجت وثاق , بررسی نقش و جایگاه معیارهای اجتماعی در تحقق پذیری مرمت بافت های باارزش تاریخی , بافت های فرسوده , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۲
 26. حامد کامل نیا , جواد مهدوینژاد , چند صدایی در معماری , هم اندیشی چند صدایی در هنر ایرانی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲
 27. حامد کامل نیا , مشارکت معنادار در معماری , مشارکت شهروندان زیربنای توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳
 28. حامد کامل نیا , کاربرد روانشناسی محیط در طراحی محیطهای کودکان , معماری و کودک , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۰۵
 29. حامد کامل نیا , حمید شایان , حجت وثاق , تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان , بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۲۰
 30. حامد کامل نیا , ناصر محسنی , طرح توسعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) و مساله خاطره جمعی , اماکن مقدس , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵/۲۴
 31. حامد کامل نیا , روانشناسی محیط و الگوهای فضای آموزشی , همایش سراسری نوسازی و مدارس , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۱۴