1. حامد کامل نیا , جواد مهدوینژاد , چند صدایی در معماری , هم اندیشی چند صدایی در هنر ایرانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. حامد کامل نیا , مشارکت معنادار در معماری , مشارکت شهروندان زیربنای توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. حامد کامل نیا , روانشناسی محیط و الگوهای فضای آموزشی , همایش سراسری نوسازی و مدارس , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. حامد کامل نیا , ناصر محسنی , طرح توسعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) و مساله خاطره جمعی , اماکن مقدس , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. حمیدرضا شایان , حامد کامل نیا , حجت وثاق , بررسی نقش و جایگاه معیارهای اجتماعی در تحقق پذیری مرمت بافت های باارزش تاریخی , بافت های فرسوده , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. حامد کامل نیا , کاربرد روانشناسی محیط در طراحی محیطهای کودکان , معماری و کودک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. حامد کامل نیا , معماری سبز در شهرهای جدید , ساختمان سبز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. حامد کامل نیا , کاربرد معماری هوشمند در ساختمان سبز , ساختمان سبز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. حامد کامل نیا , موزه های مجازی و حفاظت از میراث تاریخی , توریسم و گردشگری سبز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. دکتر سید غلامرضا اسلامی , حامد کامل نیا , ندا میزایی , بررسی نقش آموزشی موزه های تعاملی در شناخت آثار تاریخی خراسان , اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی (با رویکرد هویت اسلامی) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. حامد کامل نیا , فرزانه فریدونی , ندا میرزایی , تاثیر معماری پایدار بر کاهش سندورم ساختمان بیمار , کنگرع بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. حامد کامل نیا , حمید شایان , حجت وثاق , تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان , بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. فرزانه فریدونی , الهه نشاطی , حامد کامل نیا , فاکتورهای طراحی مؤثر در چشمانداز آینده دانشگاههای کشورهای اسلامی , اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. فروغ میزا علیپور , حامد کامل نیا , بررسی مولفه سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه , کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. مهدیه عباس زاده وحید , شکوفه شایسته صدفیان , حامد کامل نیا , بررسی جایگاه فرایند طراحی معماری پارامتریک در رویکردهای خطی و غیرخطی , افق های نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. حامد کامل نیا , سمیه جهانپناه , فرزانه فریدونی , تحلیل و بررسی شاخص های طراحی معماری و شهرسازی پایدار )نمونه موردی:انستیتو تکنولوژی شهرمصدر( , اولین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. حامد کامل نیا , بررسی نقش کارفرما در فرآیند شکل گیری پروژه در معماری معاصر ایران , کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. حامد کامل نیا , بررسی مولفه های پایداری در معماری دانشگاه های درحال توسعه , کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. حامد کامل نیا , رویکردهای نوین در معماری فضاهای دانشگاهی , اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. محمدهادی یاسمنی فریمانی , هاشم شریعتمدار , حامد کامل نیا , راهکارهای پاسخگویی به نیازهای روانی کاربران ساختمان های مسکونی بلند مرتبه , دومین کنفرانس بناهای بلند , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. حامد کامل نیا , الگو واره های نوین در معماری معاصر کشورهای اسلامی , ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. محدثه کافیان صفری , جعفر طاهری , حامد کامل نیا , الگوهای نوین محیطهای یادگیری دانشگاهی براساس برنامه STEM , اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. حامد کامل نیا , بررسی جایگاه ارتباط شهر و دانشگاه , اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. حامد کامل نیا , فرزانه فریدونی , الهه نشاطی , مقایسه و تحلیل شاخصه های برنامه ریزی کالبدی در طرح های جامع پردیس های دانشگاهی , اولین همایش معماری فضاهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. مریم ملازاده , محمود فیض آبادی , حامد کامل نیا , تعیین الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی: عسلویه، استان بوشهر , دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹