1. رضا نقدبیشی , شهیندخت برق جلوه , سید غلامرضا اسلامی , حامد کامل نیا , الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون , هویت شهر , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۷۵-۸۴
 2. نگار ساری , هادی کوشیار , سعید واقعی , حامد کامل نیا , بررسی کیفیت زندگی در خانه های سالمندان , دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۴۳-۲۵۲
 3. حامد کامل نیا , رویکرد-معماری جمعی-در طراحی مجموعه های مسکونی , نقش جهان - Naqshejahan , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۶۳-۷۳
 4. حامد کامل نیا , نگرشی نو بر معماری محیط های یادگیری , معماری و فرهنگ , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۶-۱۴
 5. حامد کامل نیا , سید غلامرضا اسلامی , پیروز حناچی , تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی , هویت شهر , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۱۳۱-۱۴۰
 6. حمید رضا شایان , حامد کامل نیا , حجت وثاق , مرمت بافت های فرسوده-فرصت ها و چالش ها , آبادی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۸-۲۴
 7. حامد کامل نیا , سعید حقیر , الگوهای طراحی فضای سبز در "شهر دوستار کودک" , باغ نظر , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۷۷-۸۸
 8. سید غلامرضا اسلامی , پیروز حناچی , حامد کامل نیا , رویکرد طراحی جمعی در معماری , معماری و شهرسازی , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۴۷-۶۰
 9. حامد کامل نیا , علیرضا تغابنی , مفهوم گرایی در معماری , نامه معماری و شهرسازی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۹۳-۱۱۰
 10. حامد کامل نیا , حمید شایان , منطقه گرایی و چالشهای معماری معاصر , معماری و شهرسازی , دوره ( ۹۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶
 11. حامد کامل نیا , مدارس در جهان رو به تحول , معمار , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۵۶-۱۵۸
 12. حامد کامل نیا , رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری , آبادی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲
 13. حامد کامل نیا , حمید شایان , برنامه دهی معماری در طراحی سیستماتیک , آبادی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹
 14. حامد کامل نیا , طراحی با کلیدواژه ها , معماری و فرهنگ , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶
 15. حامد کامل نیا , روانشناسی محیط و معماری منظر , آبادی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶
 16. حامد کامل نیا , داراب دیبا , حمید شایان , بررسی رویکردهای معماری معاصر ایران , معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲
 17. حامد کامل نیا , هویت زدایی از معماری , آبادی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶